top of page

KURZY PRO OBDOBÍ BŘEZEN - ČERVEN 2024

 ROZVRH HODIN FRÝDEK-MÍSTEK 

V rozvrhu si můžete rezervovat své místo v  jednotlivých kurzech i v jednotlivých lekcích

děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na setkání

 

KURZY PRO OBDOBÍ BŘEZEN - ČERVEN 2024

 ROZVRH HODIN RAŠKOVICE 

PA041238_edited.jpg
IMG_4908%20(Small)_edited.jpg

1.-9. ROČNÍK
Cyklus cvičení promyšleně propracovaných tak, aby na sebe navazovala. Postupně se budete seznamovat s filosofií i praxí Královské jógy - Rádža jógy. Nabídneme Vám nejrůznější jógová témata, která vytvoří mozaiku, jejíž díly do sebe postupně začnou „zapadat“. Jsou to techniky, které pozitivně působí na naše tělo (udržení či zlepšení zdravotního stavu svalů, kloubů, celé páteře, stimulace a revitalizace vnitřních orgánů, dechové techniky, kvalitní zásobování organismu kyslíkem, celková tělesná kondice), naši psychiku (postupné odbourávání stresu a napětí, psychických bloků, relaxace jako podmínka regenerace organismu a obnovy tělesných i duševních sil) i duši (smysluplně strávený čas v prostředí a kolektivu podněcující psychickou a duševní rovnováhu).  Jeden „ročník“ představuje 10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně, tedy přibližně jedno kalendářní čtvrtletí. Jednotlivé ročníky na sebe obsahově navazují. 

SENIOŘI
Někdy je to jako blesk z jasného nebe, jindy se velmi nenápadně a pozvolna snižuje tělesná i psychická kondice. To je důvodem neustat v aktivitě, ale upravit ji, a případně ji nastartovat. Jóga má potenciál zkvalitnit náš život po všech stránkách navzdory rostoucímu věku. Pomůže zvýšit mobilitu kyčelních kloubů, svalovou sílu, koordinaci, stabilitu, vnímání prostoru, regeneraci vnitřních orgánů, peristaltiku střev, stimulaci fyziologických pochodů v našem organismu a ve výčtu bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Velkou roli hraje harmonizace psychické oblasti, pozitivní přístup k životu, zkrátka dobrá nálada. Velké množství technik provádíme s využitím židlí, což přispívá k pocitu pohody a radosti z dobře zvládnutých prvků, pohodlné sezení i při snížené pohyblivosti kloubů. Kolektiv nabízí možnost sdílení, inspiraci, načerpání energie, pocit sounáležitosti.

JÓGOVÉ SESTAVY

Taky cítíte, že tělo miluje pohyb? A ten mu prospívá nejvíce, pokud je v jednotě tělo, mysl a vědomí.

To je cesta jógy.

Pokud máte po lekci lepší pocit, vnímáte radost a chuť do života, cítíte příliv nové energie, pak vše proběhlo, jak má a zažili jste kouzlo jógy.

Jste srdečně vítáni, pokud máte aspoň základní zkušenost s jógovou praxí, pro skutečné začátečníky jsou v Karakalu jiné možnosti.

Důležité je znát a respektovat své zdravotní možnosti, případně trpělivě zlepšovat stav, nepřepínat se a vydržet.

Ctíme principy zdravého pohybu v propojení plnohodnotným dýcháním.

Setkání ve skupině podobně laděných přátel dá sílu úspěšně procházet běžnými životními situacemi, přináší radost ze života.

Každá lekce má jiný obsah, ásany v sestavách jsou připraveny v přístupnější i náročnější variantě dle daných možností.

Obvyklý program

· Vnímání, pozornost

· Rozcvičení

· Ásany, představení nových pozic, nácvik

· sestava pozic

· relaxace

Tělo miluje pohyb. A duch v něm je vždy zdravý.

Vaše vědomí to ví.

IMG_4771-2.jpg

RANNÍ PROTAŽENÍ

Ráno máte před sebou celý den. Rozhodněte, jaký bude.

Lekce jógy přispěje k dobré životní pohodě, která může vydržet celý den.

Když chcete, můžete a něco pro to uděláte.

Tělesná schránka potřebuje po ránu protáhnout, zahřát, rozcvičit, pak se cítíme ve svém těle dobře.

Někdo zde dochází pravidelně, někdo, jak mu okolnosti umožní.

Pokud máte po lekci lepší pocit, vnímáte radost a chuť do života, cítíte příliv nové energie, pak vše proběhlo, jak má a zažili jste kouzlo jógy.

Její dobrý duch je zde zřetelně přítomen.

Vědomý nádech, výdech, vnímání sebe sama na hlubší úrovni a pak jen plynutí na dechové vlně s uvědomovaným pohybem a prožitkem PŘÍTOMNOSTI.

Zážitek existence v těle.

Obvyklý program

· Vnímání sebe sama

· Rozcvičení

· ásany

· sestava pozic

· relaxace

Jste srdečně vítáni.

IMG_4781 (Small)_edited_edited.jpg

JÓGA A PÁTEŘ

V lekcích pro jógu se zaměřením na páteř se v rámci filosofie a praxe jógy současně zaměřujeme na vše, co má vliv na stav naší páteře. Jde v prvé řadě o zklidnění, učíme se vnímat dech, dechové pohyby, učíme se a postupně prohlubujeme vnitřní vnímání. Uplatňujeme základy principů zdravého pohybu, které ovšem začínají mít postupný vliv až při jejich uplatnění v každodenním životě (funkce formuje orgán). 

děti a jóga.jpg

JÓGA PRO DĚTI

V lekcích ,,jóga pro děti" se nenásilnou formou, formou her a říkadel děti seznamují se základy jógy a zdravého pohybu pod vedením zkušené pedagožky a zároveň lektorky jógy.

Kopie%2010%20(Small)_edited.jpg

JÓGA SE SAUNOU 

Jóga se saunou je velice oblíbený kurz a to hlavně v podzimním a zimním období. Šedesátiminutové cvičení a protažení se v různých pozicích je zakončeno v pobytem

v sauně. Celé vaše tělo se nejen protáhne a zpevní v jednotlivých polohách,

ale v následné sauně se také uvolní a váš organismus se krásně pročistí.

2-3.jpg

JÓGA S MUZIKORELAXACÍ

Muzikoterapie je nedílnou součástí jógy a tak ,,Jóga s muzikorelaxací", je určena pro všechny věkové kategorie. V těchto lekcích zapojíte svá těla v nenáročných jógových pozicích a každá lekce bude zakončena půl hodinovou relaxací s velice příjemnou, uklidňující a uvolňující živou hudbou.

DSC02642 (Small).JPG

LABYRINT

Labyrint je naše velká láska a chlouba. Když procházíte labyrintem, nejenže zklidníte svou mysl, ale taky si uvědomíte, že všichni jsme jednota.

Když procházíte labyrintem pomalu zjišťujete, jak se krásně zklidňuje vaše mysl...pochopíte  nádhernou podstatu lidského bytí a možná si i uvědomíte, jak malicherné problémy někdy až příliš řešíte.

Labyrint léčí a uzdravuje, a to nejen naši mysl, ale i tělo.

Chodníčky jsou v něm poskládány z různých podloží, které se nepravidelně střídají (kamínky, kameny, tráva...), a tak pro ty, co v něm jdou naboso působí i jako akupresůra a taky i větší spojení s naší matkou Zemi.

V labyrintu nám mohou přicházet i různé myšlenky, vize, příjemné pocity, nebo nic. Nic -jen krásný pocit sounáležitosti s Vesmírem.

Ve středu labyrintu je nádherná socha probouzející se víly. Chvíli se tam zastavíte, setrváte se zavřenýma očima a možná, že se vám bude zdát, že i ve vás se cosi krásného probouzí, že něco krásného v sobě znovu objevujete.

Každopádně meditací v labyrintu si uvědomíte velkou pokoru k Vesmíru a nádhernou sounáležitost s ním.

Tanečnice na podlaze

INTUITIVNÍ TANEC

Naše dvouhodinové setkání v intuitivním tanci, bude většinou propojené s jemným protažením a rozhýbáním těla. Každé bude mít své určité téma.

A co vše se dá prožít v tanci, asi nejlépe řekla, má učitelka Fascinace tancem Raduca Vojáčková. Posuďte sami:

Budeme mít novou příležitost naslouchat sobě - svému dechu a jeho rytmu a síle - a tělu

a jeho energii a umožňovat jim, aby přirozeně a plynule proudily tělem a vyjadřovaly se navenek - skrze tvary paží, trupu, výraz obličeje....

Můžeme si přitom plně uvědomovat svůj dech, jak nás aktivizuje i zklidňuje, jak nás ukotvuje v přítomnosti.

Můžeme pozorovat, jak klouby nabývají na pohyblivosti, svaly na pružnosti a kostem se vrací pevnost a síla.

Můžeme zažívat, jak nás proud energie oživuje, vyplavuje pocity, nálady, kterých jsme si různých důvodů nevšimli, nebo je přímo popřeli. Máme příležitost je právě teď naplno prožít a přijmout takové, jaké jsou.

Můžeme zachytit svůj neklid a napětí a sledovat, jak se v pohybu rozpouštějí a na jejich místo nastupuje klid, spokojenost, harmonie....

Můžeme se propojit hlouběji svým nitrem a okusit slast své původní společné podstaty

a odcházet s probuzeným srdcem naplněným vděčností, láskou, velkorysostí....

A také můžeme odcházet s úplně jinými pocity či myšlenkami, jež jsou naší součástí, mají svůj smysl a my někde hluboko uvnitř tušíme, že je to tak v pořádku a že my sami jsme

v pořádku...

Můžeme tedy pozorovat a poznávat sebe sama z jiného pohledu, reflektovat nejrůznější prožitky a dál tvořivě formovat svůj život a inspirovat druhé.

Ženy cvičí jógu

LEKCE PRO ZDRAVÍ TĚLA A RADOST DUŠE

Na našich setkáních oslovíme svá těla v převážně velmi jednoduchých a přitom opravdu účinných pozicích i jógových sestavách, osvojíme si důležité principy zdravého pohybu, vybrané techniky pránajamy , podělím se s vámi o moudrost mých výborných učitelů, dopřejeme si také relaxaci a ,,Štěstí a umění Být". 

Těším se na setkání s vámi. Lenka Chamrádová.

IMG_4781 (Small)_edited_edited.jpg

JÓGA PRO PROTAŽENÍ - UVOLNĚNÍ TĚLA A ZKLIDNĚNÍ MYSLI

V těchto setkáních se budeme věnovat, jak fyzické tak psychické oblasti našeho těla, neboť vše souvisí se vším. Jemná jóga v jednoduchých pozicích posílí naši páteř, svaly, šlachy a klouby. Relaxační techniky zklidní naši mysl, eliminují stres a napětí, povznáší našeho ducha, neboť prostoupí všemi úrovněmi naší osobnosti. Dotkneme se také obličejové jógy, která je účinná nejen pro vzhled, ale také pro vnitřní orgány. Zkusíme prožít vnitřní tekutinové tělo a následný jemný tanec Tandava.

Také budeme mít novou příležitost ponořit se do intuitivního tance, kdy můžeme pozorovat, jak klouby nabývají na pohyblivosti, svaly na pružnosti a kostem se vrací pevnost a síla.

Naslouchat sobě - svému dechu a jeho rytmu, můžeme si přitom plně uvědomovat, jak nás dech, aktivizuje i zklidňuje, jak nás ukotvuje v přítomnosti. Můžeme zachytit svůj neklid a napětí a sledovat, jak se v pohybu rozpouštějí a na jejich místo nastupuje klid, spokojenost, harmonie....

Třikrát v roce - vždy v lednu, březnu a v září Vás zveme do pravidelných kurzů. Dle zájmu otevíráme kurzy RÁDŽA JÓGY od 1. až 9. ročníku. Také se k nám můžete připojit v relaxačních technikách, hatha józe, dynamických meditacích a v dalších aktivitách, která jsou vždy aktuálně pro dané období zveřejněna.

V našich jógových sálech ve Frýdku a v Raškovicích pro Vás máme připraveny podložky na cvičení, stačí si vzít pohodlné oblečení, pokud možno z přírodního materiálu. Součástí našeho výukového programu je velká šíře materiálů jako jsou skripta či audio-nahrávky některých technik, které doplňují výuku a Vy si je v případě zájmu můžete zakoupit. 

bottom of page