KURZY PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2021

 ROZVRH HODIN FRÝDEK-MÍSTEK 

V rozvrhu si můžete rezervovat své místo v otevřených lekcích

pondělí - RELAXAČNÍ TECHNIKY os 19:30 hodin

úterý - RANNÍ PROTAŽENÍ od 9:00hodin

středa - JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA od 17:45 hodin

děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se po delší době na setkání

KURZY PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2021

 ROZVRH HODIN RAŠKOVICE 

V rozvrhu si můžete rezervovat své místo v jednotlivých kurzech,

děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se po delší době na setkání

PA041238_edited.jpg
IMG_4933%20(Small)_edited.jpg

1.-9. ROČNÍK
Cyklus cvičení promyšleně propracovaných tak, aby na sebe navazovala. Postupně se budete seznamovat s filosofií i praxí Královské jógy - Rádža jógy. Nabídneme Vám nejrůznější jógová témata, která vytvoří mozaiku, jejíž díly do sebe postupně začnou „zapadat“. Jsou to techniky, které pozitivně působí na naše tělo (udržení či zlepšení zdravotního stavu svalů, kloubů, celé páteře, stimulace a revitalizace vnitřních orgánů, dechové techniky, kvalitní zásobování organismu kyslíkem, celková tělesná kondice), naši psychiku (postupné odbourávání stresu a napětí, psychických bloků, relaxace jako podmínka regenerace organismu a obnovy tělesných i duševních sil) i duši (smysluplně strávený čas v prostředí a kolektivu podněcující psychickou a duševní rovnováhu).  Jeden „ročník“ představuje 10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně, tedy přibližně jedno kalendářní čtvrtletí. Jednotlivé ročníky na sebe obsahově navazují.     

RELAXAČNÍ TECHNIKY
Cyklus setkání zaměřený především na harmonizaci osobnosti po stránce psychické, postupné odbourávání stresu, napětí, psychických bloků, negativních emocí, zkvalitnění našeho života. Nabídneme Vám techniky nejmodernější kvantové psychologie, která vychází z poznatků kvantové fyziky, stejně jako jógové techniky staré tisíce let, některé z nich byly v ještě nedávné minulost tajné. Moderní vědecké poznatky, metody a techniky zcela korespondují s tím, co jóga zná, kam až její kořeny sahají. Psychohygiena reaguje na stále se zvyšující množství stresových faktorů, společenských a jiných tlaků, kterým jsme dnes a denně vystavováni a potřebě tomu všemu úspěšně odolávat. Narůstající psychické tlaky, ústí v osobní nejistotu, napětí, obavy a strachy. Bohužel je dnes již mnohdy mylně považujeme za „normální“ stavy našeho bytí. Opak je pravdou. 

IMG_4908%20(Small)_edited.jpg

SENIOŘI
Někdy je to jako blesk z jasného nebe, jindy se velmi nenápadně a pozvolna snižuje tělesná i psychická kondice. To je důvodem neustat v aktivitě, ale upravit ji, a případně ji nastartovat. Jóga má potenciál zkvalitnit náš život po všech stránkách navzdory rostoucímu věku. Pomůže zvýšit mobilitu kyčelních kloubů, svalovou sílu, koordinaci, stabilitu, vnímání prostoru, regeneraci vnitřních orgánů, peristaltiku střev, stimulaci fyziologických pochodů v našem organismu a ve výčtu bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Velkou roli hraje harmonizace psychické oblasti, pozitivní přístup k životu, zkrátka dobrá nálada. Velké množství technik provádíme s využitím židlí, což přispívá k pocitu pohody a radosti z dobře zvládnutých prvků, pohodlné sezení i při snížené pohyblivosti kloubů. Kolektiv nabízí možnost sdílení, inspiraci, načerpání energie, pocit sounáležitosti.
10 setkání v trvání dvou vyučovacích hodin (90 min.), jedenkrát týdně.

IMG_4781%20(Small)_edited.jpg

JÓGA A PÁTEŘ

V lekcích pro jógu se zaměřením na páteř se v rámci filosofie a praxe jógy současně zaměřujeme na vše, co má vliv na stav naší páteře. Jde v prvé řadě o zklidnění, učíme se vnímat dech, dechové pohyby, učíme se a postupně prohlubujeme vnitřní vnímání. Uplatňujeme základy principů zdravého pohybu, které ovšem začínají mít postupný vliv až při jejich uplatnění v každodenním životě (funkce formuje orgán). 

Kopie%2010%20(Small)_edited.jpg

JÓGA SE SAUNOU 

Jóga se saunou je velice oblíbený kurz a to hlavně v podzimním a zimním období. Šedesátiminutové cvičení a protažení se v různých pozicích je zakončeno v pobytem

v sauně. Celé vaše tělo se nejen protáhne a zpevní v jednotlivých polohách,

ale v následné sauně se také uvolní a váš organismus se krásně pročistí.

DSC02642 (Small).JPG
20130512_112611%2520(Small)_edited_edite

LABYRINT

Labyrint je naše velká láska a chlouba. Když procházíte labyrintem, nejenže zklidníte svou mysl, ale taky si uvědomíte, že všichni jsme jednota.

Když procházíte labyrintem pomalu zjišťujete, jak se krásně zklidňuje vaše mysl...pochopíte  nádhernou podstatu lidského bytí a možná si i uvědomíte, jak malicherné problémy někdy až příliš řešíte.

Labyrint léčí a uzdravuje, a to nejen naši mysl, ale i tělo.

Chodníčky jsou v něm poskládány z různých podloží, které se nepravidelně střídají (kamínky, kameny, tráva...), a tak pro ty, co v něm jdou naboso působí i jako akupresůra a taky i větší spojení s naší matkou Zemi.

V labyrintu nám mohou přicházet i různé myšlenky, vize, příjemné pocity, nebo nic. Nic -jen krásný pocit sounáležitosti s Vesmírem.

Ve středu labyrintu je nádherná socha probouzející se víly. Chvíli se tam zastavíte, setrváte se zavřenýma očima a možná, že se vám bude zdát, že i ve vás se cosi krásného probouzí, že něco krásného v sobě znovu objevujete.

Každopádně meditací v labyrintu si uvědomíte velkou pokoru k Vesmíru a nádhernou sounáležitost s ním.

Třikrát v roce - vždy v lednu, březnu a v září Vás zveme do pravidelných kurzů. Dle zájmu otevíráme kurzy RÁDŽA JÓGY od 1. až 9. ročníku. Také se k nám můžete připojit v relaxačních technikách, hatha józe, dynamických meditacích a v dalších aktivitách, která jsou vždy aktuálně pro dané období zveřejněna.

V našich jógových sálech ve Frýdku a v Raškovicích pro Vás máme připraveny podložky na cvičení, stačí si vzít pohodlné oblečení, pokud možno z přírodního materiálu. Součástí našeho výukového programu je velká šíře materiálů jako jsou skripta či audio-nahrávky některých technik, které doplňují výuku a Vy si je v případě zájmu můžete zakoupit.