top of page

Relaxační techniky, mezi kterými zaujímají JÓGA NIDRY (jógový spánek) přední postavení, nám umožňují zlepšit psychickou pohodu, odstranit negaci depresivní nálady, nastartovat pozitivní přístup k životu, dosáhnout zlepšení zdravotního stavu. To všechno můžete získat poslechem tohoto CD, kde nás v snové oblasti doprovází Lenka Kovalová svým příjemným hlasem do představy, jak by se náš život mohl změnit v ráj na zemi, kdybychom se my lidé o to přičinili. Rady, jak by se to mělo udělat čerpala z myšlenek Johna Lennona, jednoho z členů legendární skupiny Beatles a rovněž ze slov úžasného člověka, který si těchto věcí byl hluboce vědom a vnímal naše veliké propojení s Vesmírem, od malíře, spisovatele, cestovatele, ale především velikého člověka - Jaromíra Skřivánka, který v jedné ze svých básní řekl: „My a celý Vesmír máme společné věno, kde je všechno spolu vzájemně propojeno. Když otřeseš třeba jen drobounkou květinou. Pohneš i hvězdou a nejenom tou jedinou.“

RÁJ NA ZEMI – relaxační technika

150,00 KčCena
  • Slovo: Zdeněk Šebesta

    Hudba: Ivo Sedláček

    Obsah: 1. Úvod 04:13

                   2. Relaxační technika 26:28

                   3. Hudba: Relaxace 14:12

bottom of page