top of page
Pronájem

NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Instruktor jógy

 

PROFIL ABSOLVENTA

Vzdělávání budoucích instruktorů je zaměřeno na získání a prohloubení teoretických a praktických znalostí v oblasti jógy obecně a rádžajógy zvlášť, a to z pohledu historie i současnosti. Frekventanti školení budou v kurzu seznamováni se základy anatomie a fyziologie cvičebních technik v rozsahu potřeb jógových cvičení, které po složení zkoušek povedou. Dále budou školeni k získání praktických zkušenosti první pomoci a  potřebných poznatků a informací z oblasti psychologie, pedagogiky, hygieny sportu, metodiky vedení cvičebních hodin a zdravé výživy.

Kurz bude veden tak, aby příští instruktor jógy 2. třídy zvládl teoreticky i prakticky problematiku cvičení jógy u všech věkových skupin, tzn. od předškolního věku, až do údobí věku pozdně seniorského.

 

Forma vzdělávací akce

Vzdělávací akce probíhá formou prezenční.

Osm víkendových setkání (pátek odpoledne + sobota + neděle) v celkovém rozsahu minimálně 150 vyučovacích hodin. V 9. víkendovém setkání proběhnou závěrečné zkoušky v rozsahu 15 hodin. V mezidobí mezi víkendy bude frekventantům doporučováno samostudium na daná témata, resp. zaměření se na doporučenou odbornou literaturu (doporučený viz. Seznam literatury).

Celková doba kurzu – 9 měsíců.

Účastníci školení vypracují samostatnou písemnou práci na dohodnuté téma a v rozsahu 20-30 stran formátu A4. Následně se zúčastní zkoušky, která se bude skládat z teoretické části (písemné a ústní) a praktické části (pohybová úroveň a schopnost vést prakticky cvičení jógy, demonstrovat i vysvětlit dané cviky), kde teoreticky i prakticky prokáží svoji kvalifikaci instruktora jógy 2. třídy. O průběhu kurzu a jeho závěrečném zhodnocení bude vypracována vedoucím lektorem (vedoucím školení) hodnotící zpráva.

 

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

Uchazeč o kvalifikaci instruktor jógy 2. třídy se k účasti na kurzu přihlásí přihláškou na školení instruktorů jógy 2. třídy. Aby mohl být do kurzu přijat, musí splňovat následující požadavky:

 

  •  Dosažení věku 21 let

  •  Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

  •  Praxe v oboru minimálně pět let u některé jógové organizace.

  • Doporučení instruktora nebo organizace, která jej na školení vysílá, popř. čestné prohlášení o odpovídající jógové praxi.      

          

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací program Školy jógy Karakal poskytuje ve svých teoretických i praktických částech hluboké informace v rozsahu stanoveném pro danou kategorii instruktorů jógy 2. třídy. Učí, jak co nejlépe řídit a vést kurzy svěřených žáků. Konečným cílem nabízeného programu pak je, aby příští instruktoři v plném rozsahu pochopili smysl a poslání jejich práce v dané specializaci.

UČEBNÍ OSNOVA A ČASOVÝ PLÁN (Věcná náplň)

A. OBECNÁ ČÁST:

 

Základy anatomie a fyziologie:

Lidské tělo obecně, kostra, kosti, klouby, svalová soustava, vnitřní orgány, srdeční, cévní, lymfatické okruhy, dechové ústrojí, nervová soustav, ostatní systémy

 

Fyziologie

Energetický metabolismus, hormonální systém, látkové řízení, nervy, mícha, termoregulace, stres a adaptace

 

Pedagogika cvičebního procesu:

Cíl vyučovacího procesu obecně a následně se zaměřením na věkové skupiny (děti, mládež, dospěli, senioři)

Jóga, její možnosti a prostředky, vyučovací metody, formy, techniky

 

Psychologie:

Význam psychologie v józe, základní pojmy, osobnost cvičitele, metodika výuky jógy, kvantova psychologie

 

Zdravověda, první pomoc:

Řešení naléhavé situace při aktivitách jógy (infarkt, mozková příhoda, epilepsie, astmatický záchvat, atp.)

První pomoc obecně a při zraněních

 

Právní problematika:

Občanský zákoník a odpovědnost daná zákonem, odpovědnost za způsobenou škodu

 

Hygiena, stravování:

Hygiena obecně z pohledu jógy, zásady správné životosprávy, jóga a stravování (strava tamasická, radžastická, sattvická)    vegetariánství, makrobiotika, krevní skupiny, dělená strava, vitamíny a minerály, půst, hladovka, hladovění, jak, kdy a co jíst

 

Teorie a praxe cvičitele jógy

Pohybová úroveň cvičitele, kultura projevu

 

 

B. SPECIÁLNÍ ČÁST

Úvod  do jógy, jógové názvosloví, co jóga je a co nám v současnosti nabízí, historie jógy a osobnosti jógy

Co může jóga nabídnout tělovýchově, sportu, zdravotnictví, kultuře, jógové názvosloví

 

Anatomie jógy

Vnější a vnitřní Vesmír, panča kóša (pět obalů člověka), guny (tamas, radžas, sattva), čakry (energetická centra v lidském těle)

nádis (cesty prány v lidském těle)

 

Přehled jógových cest

A: Hlavní cesty :

Radžajóga (Aštangajóga), Karmajóga, Džňanajóga, Bhaktijóga

B: Ostatní, další možné cesty:

Hathajóga, Tantrajóga, Mantrajóga, Jóga pozornosti, Nádajóga (Jóga zvuku), Górakšašatakam   (šestistupňová jóga), Asparšajóga (cesta uskutečnění), Krijajóga, Jóga podle Iyengara, Jóga-Pilates a další.

 

Etické aspekty jógy

Jáma (varování, zákazy, ale též rady jak žít v souladu s celým světem)

Nijáma (doporučení, příkazy, ale též rady jak žít v souladu sám se sebou)

 

Ásany – jógové pozice (polohy) a další jógové techniky

Význam, smysl a přínos cvičení ásanů, členění ásanů , kritéria členění, průpravná cvičení jako příprava na práci s ásany

Dynamická část jógových cvičení (Súrja namaskar, Čandra namaskar, Khatu pranam, Tibetské rity)

 

Relaxace

Druhy relaxace, metody a techniky relaxačních cvičení a jejich provádění

 

Pránájáma – techniky dechu

Podstata pránájámy, Pránájáma – základy a praxe obecně, dechový test, techniky „vnitřní“ pránájámy, techniky „vnější“ pránájámy (Nádí šodhána, Kapálabháti, Bhastrika,Udždžaji, Bráhmarí, Sítkarí, Šítalí, Plávini, Murčha atd.)

 

Pratjáhára – ovládání smyslů

Cíle a metody pratjáháry, Pratjáhára v dnešní době, obecné podmínky pro práci s pratjáhárou

 

Dhárana - koncentrace

Co je koncentrace a čím se liší od meditace, techniky soustředění se na zvolený bod koncentrace, příčiny nezdarů při koncentrační praxi

 

Dhjána – meditace

Podstata a cíle meditace, techniky meditace (meditace v klidu, práce s mantrou, meditace v chůzi, dynamická meditace, arteterapie jako meditace, muzikoterapie)

Pohledy současné vědy na techniky meditaci

 

Šatkarmy, krije, očistné techniky

Smysl a cíl provádění, členění (néti, dhautí, naulí, bastí, kapálabháti, trátaka)

 

Bandhy a mudry (závory a symboly)

Význam, členění, postupy provádění

 

Jógová praxe obecně a se zřetelem k věku

Věk a možností pohybové aktivity, dětství a jóga, dospělost a jóga, senioři a jóga

DATUMY KONÁNÍ KURZŮ

Víkend - začíná se vždy v pátek (prezentace od 17:30 hodin)

Jednotlivé datumy včas zveřejníme.

 

 

DALŠÍ INFORMACE

Místo konání kurzu, stravování a noclehy:

Místo konání: Přednáškové i cvičební části kurzu se budou provádět v učebních prostorách Školy jógy KARAKAL v Oáze zdravého a šťastného života v Raškovicích. Adresa: Raškovice 241, 739 04 Pražmo.

 

 

 

 

 

 


Strava: vegetariánská (1. seminář: PÁ – večeře, SO – snídaně, oběd, večeře, NE - snídaně, oběd).

 

 

 

 

 

 

 


Noclehy: Nabízíme Vám možnost noclehu v jednotlivých pokojích pro 2-3 účastníky.

 

Úhrada za kurzy:

Cena za jednotlivý seminář (vždy pátek až neděle - bez stravy a noclehu) činí 1.800,- Kč. Platba může být uhrazena vždy za každý seminář samostatně, se splatností 7 dní před jednotlivými termíny setkání.
Celková cena celého školení (bez stravy a noclehu) činí 16 200,- Kč.

Celodenní vegetariánská strava na celý víkend činí 1.200,-Kč. Ubytování na 2 noci 800,-Kč ( 1 noc 400,-Kč).

Cena celého kurzovného včetně ubytování a celodenní stravy po dobu 9 víkendů je 34.200,-Kč.

Pokud celou částku uhradíte nejpozději do 31. srpna 2023 (termín připsání platby na účet či hotovostní platby) je cena kurzu snížena na 30 000,- Kč.

Kurzovné můžete zaslat převodem na účet číslo 176952849/0300, ČSOB Frýdek-Místek - variabilní symbol pro identifikaci platby uveďte ,,Školení učitelů", specifický symbol je pořadové číslo semináře (u závěrečného semináře je pořadové číslo 9). Pokud se přihlášený nemůže zúčastnit kurzu z důvodu nemoci (lékařské potvrzení o nemoci) nebo vážné rodinné události, kurzovné vrátíme. Vaše dotazy Vám rádi zodpoví: Odborné - Lenka Kovalová, tel: 607 720 251, organizační - Lenka Ježová, tel: 604 995 518, e-mail joga-karakal@seznam.cz.

Ve výukových prostorách Oázy zdravého a šťastného života je k dispozici kompletní sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprcha) jednoduché pokoje, zpravidla pro 2 – 3 účastníky. Podložku na cvičení v jógovém sále máte u nás k dispozici. Za poplatek je po domluvě k dispozici sauna.
Dopravní dostupnost hromadnou dopravou: do Frýdku-Místku autobus/vlak, z Frýdku-Místku do Raškovic: autobus směr Raškovice, popř. Morávka, autobusová zastávka: RAŠKOVICE KAPLE, (popř. u některých spojů, které zde nestaví - RAŠKOVICE ŠKOLA) poté projít mezi rodinnými domky směrem dolů k fotbalovému hřišti, vstup do „OÁZY“ je od hřiště vlevo (od zastávky RAŠKOVICE-KAPLE cca 400 metrů).
GPS: 49°37'8.212"N, 18°28'40.803"E .Informace o Škole jógy KARAKAL najdete na www.joga-karakal.cz.

Předběžné přihlášky pošlete e-majlem na joga-karakal@seznam.cz, nebo níže uvedené ,, Kontaktní údaje".

IMG_20200801_105409 (Small).jpg
Dům
IMAG1402.jpg
IMG_20211126_171007_edited.jpg
IMG_4978%20(Small)_edited.jpg
S%C3%A1l%20(Small)_edited.jpg
IMG_20210612_121738_edited.jpg
9_edited.jpg

Kontaktní údaje

Děkujeme za odeslání!

bottom of page