top of page
IMG_5217%20(Small)%20(Small)_edited.jpg

LENKA KOVALOVÁ

Řízením osudu se stalo, že mi jóga velmi pomohla v nelehkém období mého života, začala jsem se jí věnovat v roce 1991. Tato cesta, na kterou jsem nastoupila, byla zpočátku velmi nesmělá, ale po určité době mi ukázala, že když hledáme, můžeme najít sami sebe. To, co získáme od druhých, můžeme předat dál, je to ten nejlepší způsob učení i předávání moudrostí života. A já získávala od svého moudrého, laskavého (někdy trošku přísného) učitele Zdeňka. Ukázal mi a ukazuje i dalším lidem, že každý den je nádherný a když člověk sebere všechny své síly, může někdy dokázat i zázraky. Po určité době mě jóga oslovila natolik, že jsem se jí začala věnovat v každém volném okamžiku a opravdu někdy ani sama nevím, jak se vlastně stalo, že Školu, kterou jsme založili společně se Zdeňkem, nakonec vedu a jsem její ředitelkou. Věřím, že jsem pro všechny své přátele-spolupracovníky především člověkem, který se snaží dělat dobře svou práci, která je potřebná pro druhé. Mimo výuky jógy se věnuji umělecké výtvarné tvorbě. Nechávám se inspirovat názory filozofů, kteří říkají, že vše cenné, čím můžeme obohatit svůj život, nalézáme v sobě. 

„Z čeho vytvoříš své dílo? Ze svého života, neboť nic jiného nemáš a nic jiného neznáš.“                                                                                             Jan Zrzavý

Lenka je spoluzakladatelkou školy jógy KARAKAL. Má kvalifikaci cvičitele jógy 2. třídy, udělený FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Podílí se na přípravách akcí školy i na jejich výuce. Věnuje se také arteterapií, nahrává CD, spolupracuje na zpracování školních „skript".  Jejím velkým zájmem a profesí je umělecká činnost.

 

IMG_5241%20(Small)%20(Small)_edited.jpg
LK%20(Small)_edited.jpg
bottom of page