top of page

Tento projekt se nám podařilo zrealizovat především za přispění dotace z Obecního úřadu Raškovice. 

Patří jim za to veliké poděkování.

bottom of page