top of page
Pod%C4%9Bkov%C3%A1n%C3%AD..._edited.jpg

ZDENĚK ŠEBESTA

Zajímá se o jógu od roku 1962. V průběhu let měl to štěstí, že se setkal s některými vůdčími osobnostmi jógového světa, které ho inspirovaly k další práci na sobě. V roce 1996 založil ŠKOLU JÓGY KARAKAL. Je dlouholetým učitelem jógy a jeden z nejstarších učitelů v naší republice, který je ve svém věku stále nesmírně činný. Vede kurzy, víkendová setkání, píše skripta, nahrává relaxační CD. Byl to právě on, kdo v roce 2008 ve svých 80. letech zahájil výstavbu Oázy v Raškovicích a dokázal všechny své přátele motivovat k tomu, aby se celé nelehké dílo zdařilo. Seznamování zájemců s jógovými technikami a filozofií považuje za své poslání a věnuje mu prakticky všechen volný čas. Jedno jeho životní krédo je:


„Ukážeme vám cestu, jít už ale musíte vy sami.“

Matsjendrásana.jpg
P9166250_edited.jpg
P9166217_edited.jpg
bottom of page