top of page
IMG_4884%20(Small)_edited.jpg

LENKA CHAMRÁDOVÁ

V minulosti jsem se s jógou setkala již několikrát, v různých časových obdobích, mimo jiné i díky svému tatínkovi, díky jeho úhlu pohledu na život, jeho zájmu o východní nauky, poznávání tajemství Života i Sebe sama, které nikdy nebylo hlasité a okázalé, „pouze“ žité. 

V létě roku 2006 jsem se poprvé setkala se Školou KARAKAL na semináři „Kaya-Kalpa“. Celý program mne velmi oslovil, včetně způsobu, jakým byla filosofie i praxe jógy předkládána. Měla jsem pocit, jako by Zdeněk vyslovoval nahlas to, co kdesi ve mně již dávno bylo. Uvědomila jsem si, že filosofie jógy nabízí člověku cestu ke zkvalitnění života po všech stránkách a lze se po ní vydat bez jakéhokoliv věkového, zdravotního, duchovního či jiného omezení. Vydala jsem se na cestu, která mne stále více obohacuje. Nesmírně si vážím toho, že se mi na ní dostalo příležitosti setkat se a čerpat z celoživotních zkušeností osobností, jako Zdeněk Šebesta, PhMr. Rudolf Skarnitzl, Doc. MUDr. František Véle, CSc, a mnoha dalších. Ukázali mi, že jóga není cvičení, zájmová činnost, duchovní hledání odtržené od reality a podobně, ale ZPŮSOB ŽIVOTA, náš úhel pohledu a jednání v každodenních situacích. A že „náš život není nic jiného, než velká škola, která nemá prázdniny. Všemu a všem DĚKUJI. 

„Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás.“
                                                                         Eduard Tomáš

Lenka se podílí na přípravách a organizací téměř všech akcí Školy, vyučuje pokročilejší ročníky a dynamické meditace. Má kvalifikaci cvičitele jógy 1. třídy, udělený FTVS Univerzity Karlovy v Praze. 

IMG_8049%20(Small)_edited.jpg
IMG_8084%20(Small)_edited.jpg
bottom of page