top of page
IMG_9901_edited_edited.jpg

ZDENIČKA ŠENŠELOVÁ

Keď sme sa pred niekoľkými rokmi presťahovali zo Slovenska do Čiech, bolo to pre mňa zlomové obdobie a uzatvorenie jednej kapitoly života. A samozrejme s tým spojeného bilancovania. V snahe zlepšiť mnohé vo svojom živote, som sa v tom čase-zhodou náhod, či riadením osudu-dostala k jóge. Tu som pod starostlivým a láskyplným vedením svojich dvoch vzácnych učiteľov-Zdeňka Šebestu a Leničky Kovalovej pochopila, že jóga je niečo viac, než len starostlivosť o naše telo . A až prenikaním do tajov jogovej filozofie som sa postupne, hlavne sama na sebe, presviedčala o pravdivosti tohoto, viac ako 4OOO rokov starého učenia, ktoré nás v konečnom dosledku privádza spať, k nám samým. Rada by som svoje poznatky ďalaj rozširovala, protože jóga je tiež cesta, jak pomosť sebe i druhým, cesta k harmónii, fyzickej a psychickej rovnováhe a tým i k zdraviu. Preto som sa tiež rozhodla poznatky, ktoré som doposiaľ nadobudla predávat ďalej a r. 2011 som sa pridala k rade učiteľov Školy jogy Karakal.

„My a celý Vesmír máme společné věno, které je spolu vzájemně propojeno. Když otřeseš třeba jen drobounkou květinou, pohneš tím hvězdou a nejenom jedinou".                                                                      Jaromír Skřivánek

Zdenička vede další skupinu seniorů, asistuje. Nikdy neodmítne pomoc, když je potřeba. Má na starosti organizování prací na zahradě, která se postupně zušlechťuje a také zajišťování zdravotnického materiálu.

bottom of page