JANTRY A JEJICH VÝZNAM PRO ČLOVĚKA

Zajímavé vyprávění Lenky Kovalové

o významu a symbolice Janter,

jejich působení na člověka a proč bychom se měli těmito obrazy obklopovat.

Dalším zajímavým tématem jsou Jantry čaker, energetických center

v našem těle.

Poslechněte si jak na tyto centra můžete s jejich pomocí působit.