Druhá část sestavy pro zlepšení

a zkvalitnění vašeho dýchání

a celé dechové soustavy je zaměřená na lokalizovaný dech a relaxaci.

Sestava pro zlepšení

a zkvalitnění vašeho dýchání

a celé dechové soustavy.