top of page

Rozhovor s vlastním tělem

v sedě na židli.

Pozdrav slunci na židli,  protažení těla.

Cvičení na židli věnované protažení dolních končetin.

Cvičení na židli věnované protažení, uvolnění

zad a páteře.

Cvičení na židli věnované protažení a uvolnění

šíje.

bottom of page